Guide för att åtgärda försvinnande Å, Ä, Ö vid öppnande av uppgifter i kioskläge