Om övergången från Chrome App till PWA (kiosk-läge)