Lägga till lärare och elever i uppgiften samt göra individuella anpassningar