Installera Trelson Assessments tillägg för Google Classroom (valfri)