För eleven: Starta Trelson Assessment med Safe Exam Browser på Windows och Mac OS