Prov/uppgifter som sträcker sig över flera lektioner - så gör du